Davet

Saygıdeğer Tıp Bilimi Üyeleri ve Değerli Kongre Katılımcıları,

7. Ulusal Tıpta Yenilikler Kongresi, 01-04 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz.

Sempozyumumuzun, tıp bilimine gönül vermiş ustalarımızın genç üyelerimizle biraraya gelmesi, bilgi ve deneyimlerini aktarması için iyi bir ortam oluşturacağını ümit ediyoruz. Bilimsel programımızda tıp biliminin birçok alanını kapsayan konuşmalar, sözlü sunular ve poster sunuları yer alacak, jürimiz her sene olduğu gibi uygun bulduğu çalışmaları ödüllendirecektir.

7. Ulusal Tıpta Yenilikler Kongresi düzenleme kurulu olarak sizleri kongremize davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Ahmet KARALAR
UTYK Kongre Başkanı
Prof. Dr. Zekai KILIÇBAYIR
UTYK Kongre Başkan Yardımcısı