Konuşmacı ve Modülatörlerin Dikkatine

Oturumlarda görev alacak konuşmacılarımız ve modülatörlerimizin oturum başlangıç saatinden 15 dakika öncesinde kendi salonlardan dinleyici olarak hazır olmalarını rica ederiz.