Kurullar

UTYK Yönetim Kurulu
Ahmet KARALAR - Başkan Zekai KILIÇBAYIR - Başkan Yardımcısı
Yerel Düzenleme Kurulu
Mahir KARABARDAK Perihan TELLİKILIÇ Kerim SALIDAN Ferit DAMATPAŞA Demir KARABALIK